Müügitingimused

Telgirent24.ee müügitingimused

1. Müügitingimuste kehtivus ja ulatus
1.1. Käesolevad Müügitingimused kehtivad Telgirent24’i veebipood klientide (edaspidi Ostja) ja Rent Center OÜ registrikoodiga 12906026 (edaspidi Telgirent24 ) vahel kauba (edaspidi Toode/Tooted) ostmisel tekkivate õiguste ja kohustuste kohta.
1.2. Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad Telgirent24 veebipoest Toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.
1.3. Telgirent24 jätab endale õiguse teha muudatusi müügitingimustes ja müügihindades ning nimetatud muudatusi kajastatakse Telgirent24 veebilehel www.Telgirent24.ee.
1.4. Tingimuste aktsepteerimisega kinnitab Ostja, et ta on Müügitingimustega tutvunud, nendega nõus ja täidab neid.

2. Hinnad
2.1. Kõikidele hindadele Telgirent24.ee veebipoes lisandub käibemaks 20%.
2.2. Kuvatud soodusprotsendid on ümardatud täisarvuni.

3. Tellimuste vormistamine
3.1. Telgirent24 veebileheküljelt on võimalik osta neid Tooteid, millel on nupp “Lisa päringusse”. Sobiva Toote tellimiseks peab need lisama päringukorvi.
3.2. Toote hind ja saadavus võivad jooksvalt ja etteteatamata muutuda.
3.2.1. Toodete hind on välja toodud Toote leheküljel ning soodushinna puhul kajastub seal nii soodus- kui tavahind.
3.3. Ostjal on võimalik ostukorvi sisu vaadata vajutades veebilehekülje päises asuvale ikoonile “Päring”.
3.3.1. Ostukorvis olevat Toodete kogust saab muuta, kirjutades koguse lahtrisse soovitud Toodete arvu.
3.3.2. Tooteid saab ostukorvist eemaldada vajutades samal real asuvale “ristile”.
3.4. Enne tellimuse vormistamist tuleb valida sobiv tarneviis.
3.4.1. Kõikidele hindadele lisandub tasu transpordi eest, juhul kui klient soovib transporti.
3.5. Tellimuse vormistamiseks peab vajutama nupule “Esita hinnapäring”.
3.6. Tellimuse kinnitamiseks vajutage nuppu “Esita hinnapäring”.
3.6.1. Seejärel vormistatakse ettemaksuarve, mis tuleb tasuda krediitkaardiga, pangaülekandega või kasutades pangalinki.
3.6.2. Tellimuse kinnitus ehk ettemaksuarve saadetakse Ostja e-posti aadressile.
3.7. Tooted postitatakse Telgirent24 poolt peale arve tasumist.

4. Müügilepingu jõustumine
4.1. Ostja seob ennast tellimuse ja selle eest tasumisega pärast vajutamist nupule “Esita hinnapäring”.
4.2. Müügileping loetakse sõlmituks arvates tellimuse kinnituse järgi tasumisele kuuluva ettemaksu laekumist Telgirent24´i arvelduskontole.

5. Toodete kohaletoimetamine ja üleandmine
5.1. Pärast müügilepingu jõustumist (Ostjapoolset ettemaksuarve tasumist) komplekteerib Telgirent24 tellimuse ning annab selle üle kohaletoimetamiseks logistikapartneritele.
5.2. Juhul, kui mingil põhjusel saadetis viibib, lepib Telgirent24 klienditugi Ostjaga kokku sobiva tarneaja.
5.3. Viivitusteta kohaletoimetamiseks peab Ostja hoolega üle kontrollima kohaletoimetamiseks sisestatud andmed.
5.4. Ostja võib Toote lepingu tingimustele mittevastavuse korral:
5.4.1. keelduda oma tellimusest või võlgnetava kohustuse täitmisest;
5.4.2. nõuda kahju hüvitamist, hinnaalandust;
5.4.3. nõuda Telgirent24i poolt rahaliste kohustusega täitmise viivitamise korral nõuda viivist.
5.4.4. Näiteks transpordi käigus vigastada saanud Tooted, kuid mitte tootepakendid, asendatakse Ostjale.
5.4.5. Juhul, kui Toote asendamine peaks osutuma võimatuks, hüvitatakse Ostjale kauba maksumus.
5.5. Telgirent24 ei vastuta Toodete kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui Tooted on logistikapartneritele üle antud õigeaegselt, kuid kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida Telgirent24 ei saanud mõjutada või ette näha.

6. Taganemisõigus
6.1. Telgirent24 veebipoest ostetud Toodetele kehtib alates kauba kättesaamisest 14-päevane tagastamisõigus. Juhul kui e-poest tellitud Toode Ostjale ei sobi, võib ta selle põhjendusi esitamata tagastada.
6.1.1. Taganemistähtaeg lõppeb 14 päeva möödumisel alates päevast, mil Ostja või Ostja nimetatud kolmas isik, kes ei ole vedaja, on saanud Tooted füüsiliselt enda valdusesse.
6.2. Taganemisõigus puudub juhul, kui Ostjale on tarnitud suletud pakendis Tooted, mis ei ole kõlblikud tagasisaatmiseks tervisekaitse või hügieenilistel põhjustel ning mis on pärast kohaletoimetamist avatud.
6.2.1. Lisaks ei kehti 14-päevane taganemisõigus Toodetele, kui:
6.2.1.1. Toode on valmistatud arvestades konkreetse Ostja isiklikke vajadusi;
6.2.1.2. Toode on valmistatud Ostja esitatud tingimuste kohaselt;
6.2.1.3. Toode on segatud või ühendatud mingi teise toote või kaubaga, nii, et neid ei saa enam teineteisest eraldada;
6.2.1.4. Toodet on kasutatud majandus-ja kutsetegevuse eesmärgil.
6.3. Kauba tagastamisel tagastab Telgirent24 Ostjale tagastatava Toote maksumuse viivitamata, kuid hiljemalt 14 päeva möödumisel alates päevast, mil Telgirent24 saab teada Ostja otsusest Toode tagastada.
6.3.1. Juhul, kui osutub möödapääsmatuks, et Ostja peab Toote enda kulul tagasi saatma, hüvitatakse Ostjale tagastatava Toote maksumus koos saatmiskuluga hiljemalt 14 päeva jooksul alates Toote tagastamise avalduse kättesaamisest.
6.4. Ostja peab Toote Telgirent24ile tagastama viivitamata, kuid hiljemalt 14 päeva möödumisel päevast, mil ta teatas Telgirent24 Toote tagastamise soovist. Toote saab tagastada:
6.4.1. Telgirent24`i kontorisse Magasini 31 Tallinn 10138.
6.4.2. Pakiautomaati, kasutades saadud koodi.
6.5. Tähtajast on kinni peetud, kui Ostja tagastab Toote enne 14-päevase tähtaja lõppu.
6.6. Telgirent24`l on õigus keelduda tagasimaksete tegemisest seni kuni on tagastatava toote tagasi saanud või Ostja on esitanud Telgirent24ile tõendid, et ta on Toote tagasi saatnud, sõltuvalt sellest, kumb toimub varem.
6.7. Kui Ostja soovib vältida Toote väärtuse vähenemise hüvitamist, siis tuleb Toodet kasutada ja proovida nii, nagu seda on võimalik teha tavakaupluses, ning Toode tuleb tagastada originaalpakendis ja esialgses komplektsuses (sisaldama kõiki tootepakendis olevaid esemeid). Kui Ostja kasutab Toodet rohkem, kui on vaja teha Toote olemuses ja toimimises veendumiseks, või ei tagasta Toodet originaalpakendis ja esialgses komplektsuses, siis vastutab Ostja Toote väärtuse vähenemise eest.
6.7.1. Tagastamisele kuuluva Toote halvenemise korral vastutab Ostja Toote kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest juhul, kui ta on Toodet kasutanud muul viisil, kui on vaja selle olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Selleks, et veenduda Toote olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks, võib Ostja seda käsitseda ja kasutada üksnes nii nagu tal lubatakse tavapäraselt seda teha poes.
6.8. Toote väärtuse vähenemisest tingitud nõudeid on Telgirent24il õigus Ostjale esitada hiljemalt ühe kuu jooksul arvates Toote tagastamisest.
6.9. Kui Ostja on tagastatavat Toodet kasutanud või proovinud muul moel, kui seda oleks lubatud tavapäraselt teha poes või ta on kasutanud Toodet rohkem, kui on vaja teha selle olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks, siis vastutab Ostja Toote väärtuse vähenemise eest ning Telgirent24il on õigus see summa tagastamisele kuuluvast ostuhinnast maha arvata. Juhul, kui Ostja ei ole nõus Telgirent24i poolt näidatud väärtuse vähenemisega, on tal õigus selle kindlaks tegemiseks pöörduda sõltumatu eksperdi poole. Sõltumatu eksperdi kulud tasub pool, kelle seisukoht ei osutunud põhjendatuks. Kui sellise poole välja selgitamine osutub võimatuks, siis jagatakse ekspertiisiga seotud kulud Ostja ja Telgirent24i vahel pooleks.
6.10. Kui selgub, et Ostja ei ole saanud tellitud Toodet, Toode ei vasta e-poes olevale kirjeldusele või Tootel ilmneb viga, siis ei pea Ostja tegema taganemisavaldust 14 päeva jooksul, vaid võib kasutada seadusest tulenevat pretensiooni esitamise õigust.

7. Ostetud Toote kasutamine majandus- või kutsetegevuse eesmärgil (k.a juriidiline isik)
7.1. Juhul, kui ostetud Toodet on kasutanud majandus- või kutsetegevuse eesmärgil või on olnud ostjaks juriidiline isik, siis tavaline pretensioonide esitamise kord ei kehti. Nimetatud juhtumite korral on reeglina pretensioonide esitamise aeg 6 kuud või rohkem, kui tootja on nii lubanud. Selle perioodi jooksul tootjapoolsete defektide ilmnemisel Toode asendatakse või remonditakse.
7.2. Toodet ei asendata kui:
7.2.1. Toode on valmistatud arvestades konkreetseid Ostja isiklikke vajadusi;
7.2.2. Toode on valmistatud Ostja esitatud tingimuste kohaselt;
7.2.3. Toode ei ole kõlbulik tagasisaatmiseks

8. Vastutus ja pretensioonide esitamise kord
8.1. Telgirent24 ja Ostja vastutavad teisele poolele käesolevate tingimuste rikkumisega tehtud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.
8.2. Telgirent24 vastutab Ostjale müüdud Toote lepingutingimustele mittevastavuse või puuduse eest, mis oli olemas juba asja üleandmise hetkel ning mis ilmneb kuni kahe aasta jooksul, alates Toote üleandmisest Ostjale. Sellest esimese kuue kuu jooksul asja üleandmisest Ostjale eeldatakse, et puudus oli olemas juba asja üleandmise ajal. Vastava eelduse ümberlükkamine on Telgirent24i kohustus.
8.3. Ostjal on õigus lepingutingimustele mittevastava Toote puhul esitada Telgirent24ile pretensioone kahe aasta jooksul alates kauba üleandmise päevast. Pretensioon tuleb esitada viivitamatult, kuid mitte hiljem kui kahe kuu jooksul alates Toote puuduse avastamisest. Puuduse avastamisel peab Ostja kasutusele võtma mõistlikud abinõud Toote säilitamiseks ja kaitsmiseks, sh mitte kasutama puudusega Toodet, kui Toote kasutamine halvendab veelgi Toote seisukorda.
8.4. Ostjal on võimalik Toote lepingutingimustele mittevastavuse korral tugineda seaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele, sh nõuda Toote parandamist või asendamist. Juhul, kui Toote parandamine või asendamine ei ole võimalik, ebaõnnestub või põhjustab Ostjale põhjendamatuid ebamugavusi, on Ostjal õigus lepingust taganeda ja nõuda raha tagasi.
8.5. Telgirent24 ei vastuta Ostja süül Toote puuduste tekkimise eest, puuduste eest, mis on tekkinud Toote mittekorrapärase hoiustamise või kasutamise tulemusena. Puuduste hulka arvestatakse Toote puudusi, kuid mitte tootepakendi puudusi.
8.6. Kui Tootele on Telgirent24i või tootja poolt antud müügigarantii, antakse Ostjale garantiitingimused kirjalikult koos Tootega ja/või tehakse need kättesaadavaks elektrooniliselt e-poes.
8.7. Hilisemate probleemide lahendamiseks peab Ostja säilitama ostudokumendid (arve, leping jne), mis tõendavad, et Toode on ostetud Telgirent24 esindusest või e-poest. Ilma müüki tõendava dokumendita võib Telgirent24 probleemi lahendamata jätta.
8.8. Telgirent24i esindusest või e-poest ostetud Toote puuduse ilmnemisel on Ostjal võimalik pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul Telgirent24i esindusse:
8.8.1. Magasini 31 Tallinn 10138
8.8.2. või veebipoe poole, saates e-kirja aadressile info@Telgirent24.ee või helistada telefonil +372 53 553 585.
8.9. Pretensiooni esitamisel tuleb esitada puudusega Toode. Telgirent24 ja Ostja sõlmivad seadme hooldus- ja remonttööde kokkuleppe, kui Toote puuduse olemuse ja põhjuse väljaselgitamiseks on vaja Toode saata diagnostikasse või ekspertiisi.
8.10. Pretensiooni esitamisel tuleb ära märkida:
8.10.1. Ostja nimi ja kontaktandmed;
8.10.2. Kaebuse esitamise kuupäev;
8.10.3. Toote puudus;
8.10.4. Telgirent24`le esitatav nõue;
8.10.5. Viidata tuleb tehingu sooritamist või garantiid tõendavale dokumendile või lisada selle koopia kaebusele.
8.11. Telgirent24 vastab pretensioonile kirjalikult 15 päeva jooksul pärast Ostja pretensiooni kättesaamist. Kui Telgirent24il ei ole võimalik 15 päeva jooksul Ostja pretensioonile vastata, teatatakse sellest kirjalikult koos põhjenduse ja tähtajaga, mis ajaks vastus saadetakse.
8.12. Ostjal on õigus pöörduda pädeva järelvalveasutuse poole, milleks on Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet aadressil Sõle 23a, 10614 Tallinn, e-post: info@ttja.ee. Kohtuvälise lahendi leidja internetipõhiste tarbijavaidluste lahendamisel vastavalt Euroopa parlamendi ja nõukogu (EL) määrusele 524/2013.
8.13. Kui Ostja ja Telgirent24 ei suuda lahendada vaidlust kokkuleppe teel, siis on Ostjal võimalik pöörduda Tarbijavaidluste komisjoni poole, mille menetlustingimustega saab tutvuda ning avaldust esitada siin. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada Ostja ja veebipoe vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi. Ostja kaebuse läbivaatamine komisjonis on tasuta.
8.14. Ostjal on õigus pöörduda Euroopa Liidu tarbijavaidlusi lahendava platvormi poole.

9. Vääramatu jõud
9.1. Telgirent24 ei vastuta tekkinud kahju või Toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või Toote kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida Telgirent24 ei saanud mõjutada või ette näha.

10. Andmete töötlemine ja turvalisus
10.1. Kõik Telgirent24i e-poe külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud Ostja/Kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Välja arvatud juhtudel, kui kuller vajab kauba kohaletoimetamiseks Ostja/Kliendi nime, telefoninumbrit ning kohaletoimetamise aadressi või muudel seadusega ettenähtud juhtudel.
10.2. Krüpteeritud andmesidekanal pankadega tagab ostu sooritaja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse, samuti puudub ka Telgirent24i e-poel neile juurdepääs.

11. Muud tingimused
11.1. Tootepildid on illustratiivse tähendusega.
11.2. Toodete hinnad ning saadavus võivad muutuda ette teatamata. Antud juhul jätab Telgirent24 endale õiguse loobuda müügist ning tagastada Ostjale raha tema arvelduskontole mõistlikult vajaliku aja jooksul.
11.3. Toodete infot kontrollitakse ja täiustatakse regulaarselt. Andmed võivad olla peale Ostja viimast külastamist uuenenud.